Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora.1. Informacje Osobiste

  1. Przeglądanie Portalu. Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika. Można też skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Pomocy Użytkownika lub bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail, nie rejestrując konta.
 
  1. Konto w Portalu.. Niektóre działania w Portalu, takie jak w szczególności zamieszczanie Wpisów na Forum i przesyłanie Komentarzy (a w nich Linków lub Osadzonych Obiektów) wymagają Rejestracji Konta Użytkownika i są możliwe wyłącznie dla Zalogowanych Użytkowników. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.
 
  1. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):
 
 1. - dane o subskrybowanych grupach tematycznych,
 2. - dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje,
 3. - dane o oglądanych przez Użytkownika Wpisach i Komentarzach,
 4. - dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.
 
  1. Portalu (w tym elementach Interfejsu Użytkownika i Ustawieniach). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.
 
  1. Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione on-line, w tym strona Profilu Użytkownika, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników.


 1. Sposoby wykorzystania danych

  1. W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich wysłanych Wpisów i Komentarzy.
 
  1. Administrator nie używa adresu e-mail ani innych informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika). Na stronie ustawień Konta Użytkownika można wybrać, jak często Administrator wysyła wiadomości e-mail z informacjami o aktualizacjach.
 
  1. Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):
 
 1. zapisywać  informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
 2. - dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
 3. - monitorować efektywność kampanii marketingowych;
 4. - monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;
 5. - śledzić Wpisy i Komentarze użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach, loteriach i konkursach.


 1. Informacje dostępne publicznie
 
  1. Po utworzeniu Konta Użytkownika w Portalu, niektóre informacje o Użytkowniku oraz o jego aktywności będą udostępniane innym Użytkownikom Portalu. Do informacji tych może należeć między innymi data otwarcia konta, data ostatniego logowania, wiek (o ile wybrano jego ujawnienie), kraj oraz liczba obejrzanych filmów.
 
  1. Podczas różnych działań w Portalu innym użytkownikom wyświetlana jest nazwa Profilu Użytkownika, a nie adres e-mail. Użytkownicy mogą nawiązać między sobą kontakt, pozostawiając wiadomość lub komentarz.
 
  1. Wszystkie Treści Użytkownika mogą zostać ponownie rozesłane przez internet i inne kanały, mogą być oglądane przez innych Użytkowników oraz mogą stać się powszechnie dostępne w sposób wybrany przez Administratora.
 
  1. Można też  dodać informacje osobiste, takie jak nazwisko, płeć, Obraz Profilu (Avatar) lub inne szczegóły, które będą widoczne dla innych Użytkowników. W przypadku dodania niektórych funkcji do strony Profilu Użytkownika, informacje tych funkcji oraz o aktywności związanej z nimi będą wyświetlane innym Użytkownikom i mogą być zbierane oraz udostępniane innym Użytkownikom. Takie udostępnione działanie może dotyczyć ulubionych, ocenionych oraz przesłanych Treści Użytkowników.


 1. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności
 
  1. Mając  swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności.
 
  1. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika.
 
  1. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal możesz mieć dostęp do niektórych Treści Użytkowników i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.


 1. Reklamy w Portalu

  1. Celem Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego konta.
 
  1. Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookiem, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.
 
  1. Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.


 1. Więcej informacji

  1. Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub konta można znaleźć na stronach Centrum Pomocy.
 
  1. Aby uzyskać  więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się z listą wersji zarchiwizowanych lub napisać na adres mailowy Administratora.